Badbevakareutbildning den 3-4 april 2018

Inbjudan till Badbevakarkurs Kristianstad  3-4 april 2018


Utbildningen syftar till att ge den kompetensnivå och färdighet som
erfordras för tjänstgöring vid bassängbad.


Krav: Kursen är öppen för alla som under 2018 uppnår
minst 16 års ålder och som under den senaste ettårsperioden
avlagt prov för Guldbojen samt 1 000 meter simning
varav 200 meter ryggsim. Kursen omfattar minst 24 timmar
med följande kursinnehåll:
• Rollen som badbevakare
• Service och kundbemötande
• Hot och våld
• Säkerhetsrutiner
• Olycksfallsvård / akut omhändertagande
• Livräddning
Kursintyg utfärdas till den som deltagit i hela kursen och godkänts

 

Mer information här