Tidningen

Badm Nr7 18 S1

Tidningen

Nästa nummer av tidningen kommer ut den 9 november 2018.

Tidningen Badmästaren utges av Svenska Badmästareförbundet.

Ansvarig utgivare:

Tim Greneby, Ordförande

Tel. 0176-746 36

E-post Tim.greneby@norrtalje.se

Tidningen Badmästaren utkommer under 2018 med 8 nummer: 

Prel. utgivningsdagar är
2/2, 2/3, 13/4, 25/5, 31/8, 5/10, 9/11 samt den 14/12 

Upplagan är på 5000ex.

Tidningen sänds till: 

  • Förbundets medlemmar
  • Fritidsansvariga
  • Kommunala simmhallar
  • Landstingets badanläggningar
  • Privata pooler(hotell etc.)
  • Badutbildningar
  • Simklubbar
  • Simmhallar i Norden
  • Masinister/Tekniker

Åsikter i artiklar och reportage behöver inte, med undantag för ledare, vara  Svenska Badmästareförbundets officiella. Redaktionen ansvarar inte för insänt ej beställd text och bildmaterial.

"Citera oss gärna, men ange källan"

För annnonsbokning:

Ring Arne Jägerblom

E-post: arne@periodicals.se

Tel 08-645 29 19

Annonsprislista 2018